AKTIVITETER / Gospelkor

Gospelkor

Sang og musik er en stor del af daglig-
dagen i Immanuelskirken. Udover
salmer og lovsange har gospelmusikken
en stor plads i det musikalske billede.
 
Immanuelskirken huser to gospelkor - Joyful Noise og InJoy
 
Se kalenderen for næste øveaften.